svartidsmåling

ResponseView – svartidsmåling

Dokumentér brugernes svartider!

Med ResponseView får du live svartidsmåling af forretningsapplikationer. Det giver dig et klart billede af de svartider slutbrugerne oplever live, når de benytter virksomhedens systemer.

ResponseView giver dig en unik mulighed for at optage de scenarier, som brugerne typisk vil udføre, og gengiver dem kontinuerligt med et givent interval. Løsningen interagerer med forretningsapplikationerne igennem visuel feedback i form af billeder.

Se serviceniveauet grafisk

ResponseView rapporterer svartiderne minut for minut. Målingerne præsenteres via overskuelige dashboards, notifikationer og performance historikker.

Målinger af slutbrugeroplevelsen, applikationerne og deres tilgængelighed giver indsigt i applikationernes performance, så du ved, hvor der skal sættes ind.

Opsætning på flere lokationer

Du har mulighed for at opsætte ResponseView på to eller flere lokationer. Sådan kan du udføre de samme scenarier, og give et billede af brugernes oplevelser
fra de forskellige lokationer.

ResponseView kan konfigureres centraliseret igennem vores CapMon overvågningsløsning, eller decentraliseret igennem hver enkelte probe. Dette giver på ganske kort tid et uvurderligt overblik over, om svartiderne ligger uden for, hvad der anses for acceptabelt, eller om en opdatering af en applikation har betydet ændringer i brugeroplevelsen.

Sæt alarm-grænseværdier

Du kan vælge at få automatisk alarmering til system-ansvarlige, servicedesken eller andre, som har behov for at kende til ændringer i serviceniveauet, hvis svartiderne afviger fra de grænseværdier du har angivet i CapMon.

Har du behov for alarmering, før svar-tiderne når uden for de bestemte grænseværdier, kan dette også konfigureres.

ResponseView giver dig også mulighed for at måle tiderne på specifikke dele af brugernes interaktioner med et system, således at du er i stand til præcist at se, hvilken interaktion, der tidsmæssigt falder uden for normen.

I tilfælde af, at en transaktion tager længere tid, end hvad den er defineret til at tage, opsamles et billede som dokumentation og sendes med alarmen til den system-ansvarlige.

Udnyt driftsbudgettet optimalt

  • Overskuelige detaljerede og sammenlignelige driftrapporter på baggrund af målinger set fra brugerperspektiv
  • Proaktiv rapportering af servicekriterier, der er i farezonen
  • Dokumentation af niveauet for tilgængelighed og brugeroplevelse af de enkelte services

Styring af SLA-aftaler

”Af hensyn til SLA-aftalerne med vores leverandører, er det en stor fordel, at vi nu kan måle de præcise svar-tider, så vi ved, om vi får den ydelse, vi betaler for”.

Læs Region Nordjylland referencehistorien

Se ResponseView video