Statistikker – aggregering

Week-48Sammenlægningen af statistikker er en nem og hurtig måde at danne sig et endnu bedre overblik. F.eks. er det nemt at se den samlede trafik på et VLAN. Hvis du ønsker at se summen af 2 eller flere statistikker, hentes først de ønskede statstikker frem.
Når du har fundet de statistikker du er interesseret i at se summen af, benyttes fanebladet ”Customize statistics”, hvor den ønskede funktion vælges, i dette tilfælde Sum.
Nu vil CapMon spørge, hvilke af de viste statistikker der ønskes summeret, og hvis man ønsker at se bort fra x antal af de højeste eller laveste målepunkter. (Det kan være gavnligt at se bort fra de højeste værdier, hvis man f.eks. ikke er interesseret i periodisk støj, dette specielt ved gennemsnitsberegninger). Herefter vil CapMon præsentere den aggregerede statistik.
Bemærk at den aggregerede statistik er en sammenlægning af alle individuelle målepunkter. Aggregerede statistikker har nøjagtig de samme muligheder som normalt opsamlede statistikker, men forskellen ligger i, at denne ikke baserer sig på specifikt opsamlede værdier, men værdier fra andre kilder, nemlig de sammenlagte statstikker.
En aggregeret statistik kan gemmes ved at klikke på ”save” iconet i højre hjørne, og den kan nu anvendes som alle andre statstikker.