Statistikker – afledte

 

CapMon benytter statistikker som opsamlingsværktøj for de måledata der bliver opsamlet. Disse statistikker repræsenteres som grafer.

Ofte er det nødvendigt at se 2 eller flere statistikker sammen, således at der dannes en ny afledt statistik. En afledt statistik kan behandles på samme måde som alle andre statistikker. Således er det også muligt at alarmere på baggrund af en afledt statistik. Det er også muligt at benytte en afledt statistik i en anden afledt statistik.

I det følgende beskrives hvordan sådanne afledte statistikker konfigureres. Vi tager udgangspunkt i at danne en SUM af 2 statistikker i en ny afledt statistik.

tip-of-the-month-novemer-2 Først findes de statistikker frem som man ønsker at danne den nye afledte statistik fra. I dette eksempel benytter vi ovenstående statistikker som grundlag for vores nye statistik. Vælg fanebladet ”Customize

Statistics”, og her vælges den ønskede funktion der skal benyttes i udregningen. I dette eksempel vælges ”Sum”

tip-of-the-month-november-3 Der åbner nu en dialog boks, hvor man bliver bedt om at vælge dem af de viste statstikker man ønsker at summere. Man har her mulighed for også at specificere, at de X antal statistikker med de højeste og laveste værdier skal udelades.

Dette er især brugbart, hvis man har mange statistikker, som ind imellem har nogle peaks man antager er f.eks. støj og ikke ønsker skal være en del af beregningen. I vores eksempel vælger vi at summere på alle statistikkerne.

tip-of-the-month-november-4 Hermed kan nu ses den nye afledte statistik under de oprindelige statistikker. For at kunne benytte denne nye statistik som alle andre, skal den først gemmes på en node. Dette gøres ved at klikke på det lille ‘Save’ icon i højre hjørne.
tip-of-the-month-november-5png Der vælges nu den node man ønsker at gemme den afledte statistik på, samt et navn til statistikken. I dette eksempel vælger vi InOutSum.
 tip-of-the-month-november-6 Den nye statistik kan nu ses sammen med de andre statistikker, for at få et endnu bedre sammenligningsgrundlag.

 

 tip-of-the-month-november-7  Når den pågældende statistik konfigureres så kan man se det bagvedliggende udtryk, der danner den afledte statistik. ‘Dette udtryk er dannet via RPN syntaks, hvilket står for Reverse Polish notation. Læs evt. mere her:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation
 tip-of-the-month-november-9 Som udgangspunkt kan der benyttes mange forskellige operationer på en afledt statistik. Eksempelvis kunne vi vælge at gange denne nye statistik med 2, hvilket ville se således ud.

 

For at få et mere dybdegående overblik over, hvorledes man kan strikke andre og mere komplekse RPN udtryk sammen, henviser vi til denne guide:

https://oss.oetiker.ch/rrdtool/doc/rrdgraph_rpn.en.html

Der beskrives en lang række mulige operationer på RPN niveau.

NB! Ikke alle afledte statistikker kan tilgås via Fast Poll. Hvis du har problemer med at kalde en afledt statistik via Fast Poll, beder vi dig tage fat i CapMon support på support@capmon.dk eller tel. +45 44 85 50 65.