SLA beregninger og kalendertid

CapMon indeholder funktionalitet til at beregne SLA niveau på baggrund af status for de overvågede enheder. Vidste du, at det er muligt at benytte sig af forskellige SLA beregningsmetoder, ligesom det er muligt at bestemme, i hvilket tidsrum SLA beregningen skal være gældende?

Under menupunktet Settings -> SLA Time Tables er det muligt at specificere tidsrum, hvori man kan vælge at få foretaget sine SLA beregninger.Tip-of-the-week-40-1

 

 

Under den specifikke gruppekonfiguration er det muligt at vælge SLA beregningsmetodenTip-of-the-week-40-2