Service checks

En af de væsentlige funktionaliter i CapMon er brugen af service checks. Service checks baserer sig på en række Base services, der igen baserer sig på en række plug-ins til CapMon.
Et Plug-in er et systemnært værktøj, som f.eks. check_tcp, der med en række parametre udfører en konkret handling. Disse plug-ins benyttes således af en Base service, der har til opgave at kontrollere, om en given handling forløber korrekt, eller om der skal sendes en alarm.

Når et service check udføres, gennemføres et script der tager et antal mulige parametre og som til slut ender med en status af ok, warning eller critical.
Det er muligt at sætte op hvor mange gange et service check skal forsøges gennemført før en alarm afsendes, ligesom det er muligt at specificere, hvor ofte dette service check skal køre.

Kontakt os via kontaktformularen i højre side, hvis du vil vide mere om Service checks.