Scripts – installation af egetudviklet script

Med CapMon er det muligt at basere sin overvågning på resultatet af et egetudviklet script.

Et sådant script kan fx. måle, om en bestemt fil er blevet opdateret i dag, og med det rigtige indhold. (Se evt. tippet om Overvågning af filer i et bibliotek).
Det kan være alt lige fra meget komplekse scripts til helt simple scripts, som f.eks om en node svarer på ping.

Eksekveringen af et script udføres således:
– Capmon starter scriptet (dette sker normalt hver 5. minut).
– Scriptet udfører en test (f.eks tester det om en node svarer på ping)

Hvis testen forløber ok, skriver scriptet en tekst (f.eks OK) og giver returkoden 0. Hvis testen ikke forløber ok, skriver scriptet, at der gik noget galt (f.eks Error) og giver returkode 2. Capmon modtager teksten (OK/Error) og returkoden fra scriptet, og ud fra dette alarmeres der, hvis dette skulle være nødvendigt.
Disse scripts kan man selv udvikle – eventuelt med inspiration fra https://exchange.nagios.org/directory/Plugins
ellers kan vi i CapMon være behjælpelige med det.

For at installere et egetudviklet script, skal du lægge script filen ind på Capmon serveren i mappen /opt/custom/plugins (Dette gælder på version 8.3.5 og frem. I tidligere versioner er stien /opt/custom/nsPlugins). Dette kan f.eks gøres med programmet WinSCP, som kan hentes gratis på https://winscp.net/

Efterfølgende går man ind i Base Services, hvor man nu kan se scriptet under “Add a new Service based on a raw Plugin”,.Her vælger man scriptet, og konfigurerer det, som man ønsker.