Konfigurations-backup

Når switche er blevet konfigureret og sat ind i CapMon, kan det til tider også være gavnligt at overvåge selve enhedens opsætning. Med CapMon kan du tage en backup af det overvågede udstyrs konfiguration. Configuration backup siden kan findes via Node menuen.

For at starte en backup rutine, skal du konfigurere det på noden. Dette gøres under Node settings i området Configuration Backup. Her har du mulighed for at angive den ønskede protokol, brugernavn og password. Når dette er udført, vil der hver nat kl. 4:00 blive kørt en backup rutine, der henter den aktuelle konfiguration på det pågældende udstyr.

Det vil således være muligt for CapMon at advisere om ændringer i en konfiguration, ligesom det i flere tilfælde vil være muligt at genskabe en tidligere konfiguration. På Configuration Backup siden, kan du downloade de hentede konfigurationer. Du kan se forskelle mellem de hentede versioner, ligesom du kan vedhæfte en kommentar på en given konfigurationsbackup.