Grupper – statistikker

Normalt når du arbejder med statistikker i CapMon, tager disse udgangspunkt i en node, altså en fysisk enhed, hvorfra du henter forskellige data, og repræsenterer dem i en statistik. Derfor giver det god mening, at selve statistikken er at finde under denne node. Det er dog også muligt at associere en statistik med en gruppe. Dette kaldet gruppestatistikker.

For at associere en statistik med en gruppe, kan du fx. gå via menuen ”Group > Configuration > Group settings > All Groups”. Her markeres den gruppe du ønsker at tilknytte statistikker under, og du klikker på knappen ”Statistics”. Nu får du præsenteret en liste over statistikker, som du har mulighed for at vælge imellem.

Når du tilknytter en statistik til en gruppe, giver det flere muligheder for nemmere at kunne isolere specifikke overvågningsemner inden for samme gruppe.

I eksemplet hvor man har en gruppe der repræsenterer en finansfunktion, kan det være gavnligt, at man har repræsenteret den server, der indeholder nogle vigtige dokumenter. Statistikken over harddisk plads på den server, er måske vigtig, for at finansfunktionen kan overholde deres SLA. Men da serverens CPU statistik ikke er vigtig i netop denne sammenhæng, bevirker det at finansfunktionens SLA bliver påvirket, hvis selve noden(altså serveren) er tilknyttet gruppen(hvis f.eks. CPU statistikken overskrider et threshold). Derfor vil det være gavnligt, at kun statistikken der repræsenterer harddisk plads bliver tilknyttet gruppen for finansfunktionen.

En anden case kunne være en gruppe, der repræsenterer en supportfunktion. Supportfunktionen har en SLA, der primært fokuserer på deres evne til at gennemføre supportsager inden for en fastdefineret tidsramme. I denne gruppe er der tilknyttet en ResponseView svartidsmåling på supportfunktionens primære arbejdsværktøj. Virksomheden har måske også mange andre ResponseView svartidsmålinger, men da det kun er statistikken over supportfunktionens arbejdsværktøj, der er relevant for denne gruppe, kan du tilføje denne som gruppestatistik. Netop ResponseView målinger, der indarbejdes i selve overvågningen, er et godt match til muligheden for at lave statistikker, der primært er tilknyttet en gruppe frem for en node.