Grupper – Network View

Network View giver et grafisk overblik over dit gruppehierarki

I menuen Overview, finder man menupunktet Network View. Network View er et grafisk redskab, der kan anvendes til nemmere at skabe overskuelighed over de overvågede enheder.
Tip-of-the-week-12
Network View har den egenskab, at man nemt ud fra den enkelte node eller gruppe kan associere en context, der relaterer sig til den overvågningssituation man står i.

Med Network View følger der en række grafiske værktøjer. Disse er ofte kendt fra et standard tegneprogram. Værktøjerne kan benyttes således, at man nemt kan lave en grafisk præsentation af det opsatte gruppehierarki. Dette kan være logiske grupperinger eller eksakte netværkstegninger. Ligeledes præsenteres de viste noder og gruppers status i en behjælpelig ramme i højre side.

Hvis vi behandler et af de eksempler vi har arbejdet med under Grupper – statistikker, vil det i Network View være ideelt til at repræsentere en finansafdeling. Man vil her have mulighed for på et overordnet niveau at vise alle de grupper man har oprettet sammen med finansgruppen – det være sig support, drift, produktion osv. Det er nemt grafisk at vise sammenhængen, og det er ligeledes muligt at opsætte disse i et workflow/supply chain hvis det er ønsket.

Man kan nu dobbeltklikke på finansgruppen, og denne åbnes. Her kan ses alle undergrupper, noder osv., der er en del af denne gruppe. Det er endda muligt at indsætte en tekst, der kan forklare diverse sammenhænge, teknikaliteter eller handlinger, der er relevante for denne gruppe.