Grupper – Group overview

Group overview er et stærkt værktøj til hurtigt og nemt at få en status på de grupper der overvåges i CapMon. Group Overview findes under menupunktet ”Overview”, og viser et overblik og status over samtlige grupper i CapMon og tager udgangspunkt i det gruppehierarki, du har oprettet i din overvågning.

Den øverste del af Group Overview angiver status for de noder og services, der er indeholdt i den pågældende gruppe, (# A)
Den nederste del er reserveret til enten at vise status for de indeholdte undergrupper eller at vise indholdet hele vejen ned igennem gruppe hierarkiet. (# B)

Du kan skifte imellem visning af undergrupper eller hierarkisk indhold ved at klikke på linket ”Show in Subgroups”/”Recursively”

Du har også mulighed for at se flere detaljer omkring den enkelte node eller status på en service ved at klikke på linket ”as Details”. Hermed får du vist flere detaljer om den enkelte status, fx. service navn, hvornår den sidst er opdateret og beskrivende tekst.