Grupper – beregning af SLA for en gruppe

På CapMons SLA side er det muligt at se en Service Level beregning og graf for en gruppe eller en node

tip-of-the-week-08 SLA for en gruppe er baseret på gruppens indhold, dvs. at en gruppe tager alle dens bidragsydere med i beregningen.

Et eksempel:

En gruppe består af 20 enheder, de 15 af enhederne har været på 100% SLA niveau hele tiden, mens de 5 sidste har været nede. Dette giver en samlet SLA på 75% for hele gruppen. Dvs. at hver enhed har en vægt på 1.

Det kunne være, at 10 af de 15 enheder der var 100% lå i sin egen undergruppe(A) og de resterende lå i en anden undergruppe(B). Dette ville medføre, at undergruppe A, ville have en SLA på 100%, og undergruppe B ville have en SLA på 50%. Denne beregning gør brug af SLA algoritmen Average.

Det er også muligt at sætte sin SLA beregning op til andre algoritmer, f.eks. AllorNothing, hvor alt i en gruppe skal være 100%, ellers meldes hele gruppen som værende 0% SLA. Opsætning af SLA algoritme udføres under Edit Group.

Denne måde at beregne og bruge SLA igennem gruppering af overvågede enheder, er en stor fordel, når man skal synliggøre, hvorledes en supply chain eller et forretningsflow påvirkes af alle medvirkende faktorer. Gruppering af produktionsenheder, eller fx. servere i en webfarm, kan nemt tydeliggøre hvordan serviceniveauet overordnet set har været og kan på den måde give et værdifuldt fingerpeg om, hvordan slutleverancen bliver opfattet af brugerne af systemet.