Grafer – huller

Hvad betyder huller i graferne?

week-49Det sker fra tid til anden, at statistikkerne i CapMon har huller. At der forekommer et hul i en graf, betyder helt basalt, at CapMon ikke har registreret en måling på netop det tidspunkt. Det er ikke ensbetydende med, at CapMon eller det overvågede udstyr ikke har fungeret som forventet, men måske snarere, at der skal justeres en smule på CapMons konfiguration.

Mange statistikker i CapMon hentes via SNMP.

SNMP er grundlæggende en forespørgsel på det overvågede udstyr, for aflæsning af forskellige værdier. Når en sådan forespørgsel sendes til noget udstyr, kan det ske, at udstyret har for travlt til at svare inden for det tidsrum CapMon forventer. CapMon afsender forespørgslen og venter på svar i et tidsrum. Når dette tidsrum er udløbet, markeres målepunktet som ”ingen svar fra udstyret” og deraf opstår et hul i grafen.
I dette tilfælde vil man på CapMon’s konfigurationsside (enten helt generelt eller for den pågældende node) kunne angive, hvor længe dette tidsrum skal være.

En anden grund til huller i grafen kan skyldes tab af datatrafik imellem udstyret og CapMon. Hvis dette forekommer ofte, kan man sætte antallet af forsøg som CapMon skal udføre, hvis et svar på en forespørgsel ikke ankommer rettidigt. Dette gøres ligeledes på Preferences siden og kan gøre både generelt og på de enkelte noder.
Der er også andre former for statistikker i CapMon end de SNMP baserede. F.eks. vises ResponseView svartidsmålinger også som statistikker i CapMon. Huller i en ResponseView statistik, kan også skyldes flere ting, men som standard bør man undersøge, om ResponseView har meldt om fejl i forbindelse med en måling.
Opstår der huller i mere end én graf på samme tid, er det altid en god ide at checke CapMon’s indbyggede syslog for at se, om CapMon’s SNMP proces melder om problemer.