Filovervågning

Af og til har man applikationer eller forretningsprocesser, hvor den letteste måde at overvåge dem på er at se på filer i et bestemt bibliotek. Det kan være, at tidsstemplet på en fil afslører, hvor længe bestemte operationer tager, at størrelsen på en fil har en særlig betydning, eller at der er data inde i en fil,som siger noget om en applikation eller forretningsproces. Disse informationer kan gemmes og vises som statistikker og bruges til at udsende alarmer som en integreret del af overvågningen.

Når man ønsker at overvåge filer i et bibliotek, baseres de indsamlede data sig på et Service Check. Dette Service Check udfører et script, der eksempelvis benytter ”Samba Client” til at tilgå et Windows fil-share. Herfra hentes fil informationer ud fra det pågældende bibliotek.
Informationerne behandles, og relevant data indsættes i CapMon som statistikker, som dermed kan overvåges.
CapMon support er klar med råd og vejledning, hvis du kunne tænke dig at gøre overvågning af filer til en naturlig del af jeres brug af CapMon. CapMon support kan også være behjælpe-lig med et script eksempel, der nemt og hurtigt kan indsættes i CapMon.