Alarmindstillinger

Vidste du, at CapMon indeholder muligheden for at styre hvem der modtager alarmer fra CapMon?
Faktisk er det muligt at bestemme hvem der modtager alarmer, på hvilke tidspunkter og fra hvilket udstyr.
Denne feature hedder ”Notification” og findes i “Settings” menuen.

På denne side, kan man oprette en Time Table. En ”Time Table” skal specificere, i hvilket tidsrum den er gældende og for hvilken bruger.
Det kan f.eks. være (Mon-Sun 00:00-24:00) hvilket betyder, at den er gældende fra mandag til søndag i tidsrummet fra 00:00 til 24:00, altså hele ugen, hele døgnet.

Når en Time Table er defineret, kan den benyttes i feltet “Schedule Entries”. Her vælges de grupper der skal bruge denne Time Table, når der skal alarmeres.
Man kan vælge om det kun skal gælde for noder, der er indeholdt i denne gruppe, eller om det også skal gælde for noder i undergrupper af denne gruppe. Dette gøres ved at markere “Recursive Group Memberships”.
Faktisk er muligt at lave sin alarmering så finkornet, at det gælder helt ned på det specifikke udstyr og på helt specifikke alarmtyper.