CapMon moduler og widgets

CapMons fleksible overvågningsløsning består af mange forskellige moduler og widgets. Se nogle af de overvågningsmuligheder CapMon giver dig.

Traffic Insight

-Traffic insight

Traffic Insight er et modul, der kan vise dig, hvilken type trafik der genereres på dit netværk. Du har mulighed for at se kommuni-kationen fra en valgt adresse.

Modtag de netflow data, som flyder i dit Cisco netværk. Få statistikker ud fra selvvalgte data.  Se hvor meget web trafik en IP-adresse genererer.

AlertView

AlertView giver dig overblik over de alarmer der bliver genereret i CapMon. Modulet kan konfigureres til at vise alarmer fra netop det område af CapMon der er relevant for den IT-overvågning du ønsker.  AlertView bliver live opdateret med de nyeste alarmer, og vil altid give dig den aktuelle status for din overvågning.

SystemView

Systemview

Tegn logiske sammenhænge i din IT-infrastruktur og dine applikationers afhængigheder til andre systemer. Det kan være inhouse i Jeres eget datacenter eller hos eksterne leverandører. Du kan opsætte “Drill Down” funktion med forskellige niveauer af SystemView, som giver dig et visuelt overblik og status fra underliggende systemer.

Switch Port Mapper

Gør det nemt at overskue, hvad der er tilknyttet et hvilket som helst stykke netværksudstyr. Se bl.a. hvilke porte på en switch, der er oppe eller nede. Du kan bl.a. se, hvor længe en port på en switch har været tændt eller slukket, om den har været i brug, og hvad den enkelte port bliver brugt til.

Compliance Monitor

Compliance Monitor fra CapMon viser dig i realtid hvor mange minutter et givent system kan tåle at være nede, før din SLA bliver overskredet. Du har mulighed for at sætte en konstant værdi: Hvilke omkostninger det har for din forretning, hvis en SLA bliver overskredet. Se hvilket system der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

ManagementView

For dig som ikke behøver detaljeret oversigt over driftssituationen. Få et samlet overblik og status på din IT-overvågning.

Virtual Monitoring

Med CapMon Virtual Monitoring (CVM)  for VMware kan du overvåge din VMware installation.
CVM giver dig overvågning af Hosts og Guests, og CVMs automatiske detektion og konfiguration gør det lettere at opsætte IT-overvågning af din IT-infrastruktur.

MapWidget

Med MapWidget har du mulighed for at integrere med Google Maps og visualisere aktive alarmer og konsekvenser heraf overalt i din organisations IT-infrastruktur. Du kan fx. markere gader, veje, bygninger eller landsdele som “Critical” eller “Warning”, hvis en central node eller gruppe skifter status.

Mobile Monitoring

For dig som blot behøver et samlet overblik over driftssituationen når du “er på farten”.

CapMon Widgets

SLA Widget

CapMons SLA widget giver dig et live overblik over dit Service Level niveau på en service, som priorite-res af dig. Flere SLA widgets kan kombineres på dashboardet. Du fx. kan se det samlede SLA niveau over alle servere. Sammenhold dette med en SLA widget, der viser oppetiderne for udstyr tilknyttet jeres ERP system.

Gauge Widget

Gauge widget giver dig med få sekunders mellemrum en værdi målt fra en valgt statistik. Du kan definere threshold værdier eller anvende de værdier der er kon-figureret for den valgte statistik. Et dashboard med flere gauge widgets giver overblik og anvendes på storskærme. Få et komplet opdateret indblik i performance i dit IT-miljø.

Statistics Widget

Statistics widget giver dig muligheden for at få vist en statistik direkte på dit dashboard – live og opdateret med de nyeste og mest aktuelle data. Alle de funktioner du kender fra den normale statistik-visning i din IT-overvågning, såsom Zoom eller Trend, kan også benyttes på de statistikker, som du har behov for at få vist på dit dashboard.

Web Widget

Web Widget giver dig mulighed for at se særskilte websider direkte på dit Dashboard.

Alle typer af intra- og internetsider kan vises i din IT-overvågning. Det kan både være intern dokumentation omkring netværk. Eller måske bare en widget med Google, som er klar til at søge efter relevant information på nettet.

Status Widget

Status widget giver et hurtigt overblik over antallet af noder eller services. Få vist deres respektive status i den gruppe du måtte ønske. Du har forskellige muligheder for visning af status. Skal status widget fremhæves, når der ændringer i de enkelte optællinger. Få vist data på baggrund af noder eller service i den valgte gruppe.

Top Statistics Widget

Få vist de statistikker, der opfylder de konfigurerede krav. Du har et væld af sorterings- og  grupperings-muligheder. Sortér efter højeste tal- eller % værdi, laveste værdi og procent. Eller få vist statistikker, der har samme statistikgruppe og måleenhed

Status Widget

Status widget giver et hurtigt overblik over antallet af noder eller services. Få vist deres respektive status i den gruppe du måtte ønske. Du har forskellige muligheder for visning af status. Skal status widget fremhæves, når der ændringer i de enkelte optællinger. Få vist data på baggrund af noder eller service i den valgte gruppe.

Top Statistics Widget

Få vist de statistikker, der opfylder de konfigurerede krav. Du har et væld af sorterings- og  grupperings-muligheder. Sortér efter højeste tal- eller % værdi, laveste værdi og procent. Eller få vist statistikker, der har samme statistikgruppe og måleenhed