CapMon Cloud hosting services

capmon cloud hosting services - datasikkerhed og overvågning

CapMon Cloud hosting services er et økonomisk stærkt alternativ til at købe et overvågnings-værktøj til ejendom, idet priserne starter med et beløb pr. overvåget enhed, plus en fast installationspris én gang for alle.

Vi tilbyder forskellige pakker af cloud hosting services, som indeholder overvågning både i og uden for normal arbejdstid. Derved sikrer du dig, at dine IT-leverancer leveres til slutbrugerne til de lovede SLA.

Du har endvidere mulighed for at tilkøbe en ”aktionspakke” der giver dig genstart af services, fejlmelding til on-site personale og fejlmelding til 3. parts leverandører.

End2End

Har du behov for svartidsmålinger kan vi endvidere tilbyde vores ResponseView program, som anvendes til at måle brugernes oplevelse af de produkter de leverer End2End.
Det giver både en fælles reference for, om leverancerne er som lovet, og det giver dig en præcis pejling af, hvor en given fejl måtte være i jeres IT-infrastruktur eller hos en underleverandør.

Så enkelt er det!

CapMon A/S opstiller en ”CapMon Slave” i Jeres datacenter, som indhenter information om forbrug, statistik, logs, oppetider og mange andre ting fra Jeres IT-miljø. CapMon Slave videresender denne information til vores CapMon Cloud Server, som I kan tilgå og aflæse informationen fra.

Se hvordan du overvåger din IT-infrastruktur med CapMon.