Endpoint protection - Er din virksomhed sikret
Endpoint protection
02/11/2023
Endpoint Protection platform
Endpoint Protection Platform
22/12/2023
Endpoint protection - Er din virksomhed sikret
Endpoint protection
02/11/2023
Endpoint Protection platform
Endpoint Protection Platform
22/12/2023

Endpoint Detection and Response

Detection and Response SOC Team

Endpoint Detection and Response (EDR)

EDR forvandler jeres IT sikkerhed med avanceret overvågning og respons på trusler. - Er i sikret?

 

Vi hjælper Danmarks sikreste virksomheder med deres Endpoint Detection

Hvad betyder Endpoint Detection and Response?

EDR (Endpoint Detection and Response) udvider endpoint-beskyttelse ved at overvåge og reagere på avancerede trusler på endpoints.
EDR (Endpoint Detection and Response) supplerer EPP (Endpoint Protection Platform) ved at tilbyde avanceret detektion og respons på trusler, som EPP ikke formår at forhindre. Mens EPP fokuserer på at blokere kendt malware gennem forebyggende foranstaltninger som antivirus, handler EDR om at identificere og reagere på avancerede trusler, der undgår disse indledende barrierer.

 
EDR overvåger kontinuerligt endpoint-aktiviteter og bruger adfærdsanalyse til at opdage mistænkelige mønstre, og tilbyder værktøjer til at reagere på sikkerhedsbrud. Sammen sikrer EPP og EDR en mere omfattende endpoint-sikkerhed ved at kombinere forebyggelse med avanceret detektion og respons.

Hvilke udfordringer adresserer EDR?

EDR (Endpoint Detection and Response) adresserer en række specifikke udfordringer inden for cybersikkerhed, som supplerer de forebyggende funktioner af en EPP (Endpoint Protection Platform). Her er nogle af de vigtigste udfordringer, som EDR-løsninger fokuserer på:

 Detektion af avancerede trusler

EDR er designet til at identificere komplekse og avancerede trusler, som traditionelle antivirusprogrammer og EPP løsninger måske overser. Dette inkluderer sofistikerede malware-angreb og taktikker anvendt af APT-grupper (Advanced Persistent Threats).

Kontinuerlig overvågning:

EDR-løsninger tilbyder kontinuerlig overvågning af endpoint-aktiviteter, der assisterer SOC-Teams i at identificere og reagere på trusler i realtid, på en nem og overskuelig måde.

 

Respons på sikkerhedshændelser

Når en trussel opdages, giver EDR værktøjer og processer til hurtigt at reagere. Dette kan omfatte isolering af inficerede enheder, fjernelse af malware, og indsamling af detaljeret information om angrebet. 

Automatiseret sikkerhedsrespons

Mange EDR-løsninger inkluderer automatiseringsevner, der tillader systemerne at reagere på trusler uden menneskelig involvering, hvilket fremskynder responsprocessen og reducerer arbejdsbyrden for IT-sikkerhedspersonale.

Adfærdsbaseret analyse

EDR-løsninger bruger ofte adfærdsbaseret analyse til at identificere mistænkelig adfærd på endpoints. Dette kan omfatte usædvanlige adgangsmønstre eller ændringer i filsystemet, som kan indikere en sikkerhedstrussel.

Forensisk analyse

Efter et angreb anvender EDR detaljeret forensics-analyse for at forstå, hvordan angrebet skete, hvilke systemer der blev påvirket, og hvordan lignende angreb kan forhindres i fremtiden. 

Kapacitet for tilpasning og skalerbarhed

EDR-løsninger er fleksible og skalerbare, hvilket gør dem velegnede til alle virksomhedsstørrelser. De kan tilpasses specifikke sikkerhedskrav og integreres i eksisterende netværk.

Dette sikrer effektiv beskyttelse mod avancerede trusler for både små og store organisationer, hvilket gør dem til en essentiel del af en omkostningseffektiv og robust sikkerhedsstrategi.

Integration med andre sikkerhedsværktøjer

EDR-løsninger kan integrere med andre sikkerhedssystemer, såsom SIEM (Security Information and Event Management) systemer, for at give en mere omfattende overvågning og reaktion på tværs af hele organisationens netværk.

Ved at adressere disse udfordringer, spiller EDR en afgørende rolle i moderne cybersikkerhedsstrategier, især i forhold til at håndtere mere sofistikerede og vedholdende trusler.

CapMons anbefaling:

»Vælg SentinelOne for omfattende Endpoint Protection«

Hos CapMon anbefaler vi SentinelOne som den ideelle løsning for Endpoint protection, der både inkluderer EPP og EDR. Vores anbefaling bygger på SentinelOnes holistiske tilgang til endpoint-sikkerhed, som effektivt integrerer både EPP's forebyggende foranstaltninger og EDR's avancerede detektions- og responsfunktioner. Dette sikrer, at din organisation er udstyret til at håndtere et bredt spektrum af cybersikkerhedsudfordringer - fra almindelig malware til mere komplekse og vedholdende trusler.

Få markedets bedste endpoint protection hos CapMon

For mere detaljeret information om, hvordan SentinelOne kan styrke din organisationens sikkerhed, og for at forstå de unikke fordele den tilbyder, opfordrer vi dig til at kontakte os hos CapMon. Vores team af eksperter er klar til at hjælpe dig med at navigere i valget af den rigtige endpoint-sikkerhedsløsning og sikre, at din organisation er optimalt beskyttet mod de stadigt mere avancerede cybertrusler.

Telefon: +45 4485 5060

Mail: salg@capmon.dk

 

Velkommen til vores dedikerede blog om Endpoint Detection and Response (EDR) – din go-to ressource for at forstå, hvordan denne kritiske sikkerhedsteknologi beskytter mod de stadigt mere sofistikerede cybertrusler.